Lentiben 1954-ben kezdte meg működését az első Kultúrház, amely 1968-ban kapta meg a művelődési központ besorolást, mivel járási-módszertani feladatokat is ellátott. 1976. szeptember 26-án került átadásra a jelenlegi épület, amelyben a művelődési központ mellett a városi könyvtár is helyet kapott. Mindkét intézmény önálló szervezeti egységként (Sólyom László Művelődési Központ és Lenti Városi Könyvtár) látta el közművelődési feladatait, megtartva a térségi központi szerepköröket is.

(Az épületben kapott helyet a Lenti Városi TV, valamint egy önkormányzati kijelölésű szolgálati lakás.)

2003. július 1-jével szervezeti átalakításra került sor és megkezdte működését a Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

Az egy objektumban elhelyezkedő két szervezeti egység, tartalmi munkájuk alapjait megtartva hatékony tevékenységet végez a város és a régió kulturális életében. Szervezi, irányítja és kiszolgálja az állampolgárok művelődési igényeit. A kor színvonalának megfelelően teljesíti kultúraközvetítő szerepét.

2007. május 1-jével ismét önálló szervezeti egységként működik a Városi Művelődési Központ.

A művelődési központ tevékenységével meghatározó szerepet tölt be a település közművelődési életében. Alkalmazkodik közvetlen környezete művelődési igényeihez, elvárásaihoz és kielégíti a lakosság művelődési igényeit. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Programokat, rendezvényeket szervez kiemelten kezelve a rétegművelődést és felvállalva a kulturált szórakozást. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Az innováció útján új kezdeményezésekre vállalkozik.

Műsorstruktúrájában a már meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új igényekhez alkalmazkodó, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák jelennek meg:

  • a korosztályi művelődést szolgáló rendezvények, programok, (gyermek, ifjúsági, felnőtt műsorok, játszóházak, vetélkedők),
  • a kifejezetten szórakozási alkalmak (zenés-táncos estek, könnyűzenei koncertek, népünnepélyek, fesztiválok, regionális, nemzetközi komplex rendezvények),
  • a magasabb művészeteket közvetítő előadások, komolyzenei koncertek, kiállítások,
  • egyéb formák, a más szervezetek rendezvényeinek befogadása, kiszolgálása (állami ünnepek, évfordulók méltó megünneplése, "színházbuszos" színházlátogatás stb., termek, helyiségek technikai eszközök bérbeadása).

Építve a város történetére, néprajzi hagyományaira, földrajzi elhelyezkedésére, olyan kulturális-művészeti programokat is szervez, amelyek Lentit népszerűvé és ismertté teszik, ahova a belföldi és külföldi turisták szívesen látogatnak.

Az intézmény a közösségfejlesztés területén is kiemelkedő szerepet vállal, támogatja és segíti a civil szervezetek, valamint az amatőr művészeti csoportok munkáját.