A projekt bemutatása

 

„A Lenti Városi Művelődési Központ a non-formális és informális tanulás szolgálatában”

A Városi Művelődési Központ Lenti 84.410.714 Ft támogatásban részesült az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Építő közösségek”, - a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton.

A projekt azonosító száma: TÁMOP – 3.2.3 – 08/2 – 2009-0010

A projekt időtartama: 2009. szeptember 1. – 2011. február 28.

Kedvezményezett:

Városi Művelődési Központ Lenti
8960 Lenti, Templom tér 5.

A projekt célja: - A közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, a gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási programokba.

 • A lenti Városi Művelődési Központ alkalmassá tétele az „Új tanulási formák alkalmazására, melynek eredményeként az intézmény látogatottsága nő, a formális oktatás hatékonysága emelkedik.
   
 • A művelődési központ nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése, a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli, közművelődési programok megvalósítása.
   
 • A lakosság digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése.

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoportok:

 • a város és vonzáskörének 10-18 éves tanulói, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek

Közvetett célcsoportok:

 • képzők, szakkörök és foglalkozásvezetők,
 • együttműködő partnerek, mint intézmények

A B, komponens keretében szervezett 22 szakkör, a 13 tehetséggondozó foglalkozás keretében és a 8 db tábor foglalkozásain részt vesz 4 iskola 710 diákja (2540 kompetencia fejlesztő) alkalommal.

A Ca, és Cb komponens keretében a digitális és nyelvi kompetenciafejlesztő képzéseket 96-96 fő hátrányos helyzetű felnőtt végzi el.

A Ca, Cb komponens keretében szervezett képzéseink hátrányos helyzetű felnőtteknek:
Nyelvi képzés: 60 órás

Kezdő nyelvi csoportok: 10 db a következő megosztásban: 3 db angol nyelv, 3 db német nyelv, 1 db szlovén nyelv, 1 db horvát nyelv, 1 db cigány nyelv (beás), 1 db olasz nyelv
Haladó nyelvi csoportok: 2 db a következő megosztásban: 1 db angol nyelv, 1 db német nyelv.
Digitális kompetenciák fejlesztése: (informatikai képzés – számítógép kezelés, ECDL jogosítvány)

Informatikai képzés:

Időtartam: 50 órás
Kezdő csoportok: 12 db
Internetes felület, E-learning tananyag, valamint szükséges munkafüzet és jegyzetet biztosítunk a képzésben résztvevők részére.

A projekt megvalósításának ütemterve

1. Komplex igényfelmérés. Elkészül a B komponenshez tartozóan Lentiben a közép és általános iskolában tanuló diákok képzési igényfelmérése, a tervezett képzési formák és tartalmak illeszkedésének vizsgálata tanulói és szülői szinten. Időpont: 2009. szeptember – október.

2. B komponens keretében az alábbi nem formális képzések, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások indulnak 2009. októberétől. A 30 órás kompetenciafejlesztő képzések befejezésének várható időpontja 2010. május 30.

2.1. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését szolgáló szakkörök, valamint tehetséggondozó foglalkozások (10 db, összesen 86 fő részvételével, 300 alkalom)

  Képzéstípus Létszám Kezdési időpont Célcsoport
1. Angol nyelvi szakkör alapfok 12 fő

2009.10.22.

10-14 évesek
2. Német nyelvi szakkör alapfok 12 fő 2009.10.20. 10-14 évesek
3. Német nyelvi szakkör. A szóbeli kommunikáció gyakorlása a német nyelvben. 10 fő 2009.10.20. 15-16 évesek
4. Angol nyelvi kompetenciák a nyelvvizsgán szakkör. 10 fő 2009.10.19. 15-18 évesek
5. Kezdő angol felzárkóztató foglalkozás 7 fő 2009.10.22. 15-16 évesek
6. Kezdő olasz tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.22. 15-18 évesek
7. Kezdő latin tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.30. 15-18 évesek
8. Angol emelt szintű vizsgára felkészítő tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.21. 16-17 évesek
9. Kezdő német felzárkóztató foglalkozás 7 fő 2009.10.30. 15-16 évesek
10. Angol nyelvi kompetencia fejlesztő foglalkozás 7 fő 2009.10.19 15-16 évesek
 Összesen: 86 fő    

2.2. Anyanyelvi, digitális, a matematikai és természettudományi, képzőművészeti, kommunikációs kompetenciák fejlesztését, valamint a kulturális tudatosság és kifejezőképességek segítését szolgáló szakkörök és felzárkóztató foglalkozások (25 db, összesen 272 fő részvételével, 750 alkalom).

  Képzéstípus Létszám Képzési időpont Célcsoport
1. Drámajáték szakkör 15 fő 2010.02.02 10-14 évessek
2. Gyerekek, kamaszok és az iskola. Életmódtörténet szakkör 15 fő 2009.10.30. 10-14 évesek
3. Meseíró, versíró és illusztráló szakkör 20 fő 2009.10.21. 10-14 évesek
4. Kreatív ipar előkészítése kézműves szakkör 10 fő 2009.10.19. 10-14 évesek
5. Helytörténeti szakkör 15 fő 2009.10.22. 15-18 évesek
6. Matematika felzárkóztató foglalkozás 1. csoport 7 fő 2009.10.20. 15-16 évesek
7. Matematika felzárkóztató foglalkozás 2. csoport 7 fő 2009.10.21. 15-16 évesek
8. ECDL Start felzárkóztató foglalkozás 7 fő 2009.10.21. 15 évesek
9. Táblázatkezelési ismeretek tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.19. 15 évesek
10. ECDL Start felzárkóztató foglalkozás 7 fő 2009.10.21. 16 évesek
11. Adatbázis-kezelési ismeretek tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.21. 16 évesek
12. Színjátszó szakkör 15 fő 2009.10.20. 15-18 évesek
13. Rajz és vizuális kultúra tehetséggondozó foglalkozás 7 fő 2009.10.19. 15-18 évesek
14. Honismereti szakkör 15 fő 2009.10.21. 14-15 évesek
15. Ökológia és környezetvédelmi szakkör 10 fő 2009.10.30. 11-17 évesek
16. Fotós szakkör 10 fő 2009.10.30. 15-18 évesek
17. Digitális filmes szakkör 10 fő 2009.10.30. 15-18 évesek
18. Készség és személyiségfejlesztő szakkör 1. csoport  10 fő 2009.10.21. 9-12 évesek
19. Készség és szeméyiségfejlesztő szakkör 2. csoport 10 fő 2009.10.22. 13-14 évesek
20. Hagyományörző mesterségek és modern technikák szakkör 8 fő 2010.02.22. 15-18 évesek
21. Néptánc szakkör 16 fő 2009.10.22. 12-18 évesek
22. Újságíró szakkör 8 fő 2009.10.30. 15-18 évesek
23. Moderntánc szakkör 12 fő 2009.10.24. 12-18 évesek
24. Világok táncai szakkör 12 fő 2009.10.24. 12-18 évesek
25. Kommunikációs szakkör 12 fő 2009.10.20. 15-18 évesek
Összesen: 272 fő    

3.  A projektindító szakaszban 2009. szeptember-december elkészülnek a nyilvánossághoz kapcsolódóan az arculati elemek (tájékoztató tábla, névjegyek, levélpapírok, meghívók, paraván).

Nyitókonferenciát szervezünk 2009. novemberében a pályázatunk népszerűsítése érdekében.

4.  Korszerű képzési teremet alakítunk ki felszerelve modern számítástechnikai,  irodatechnikai és prezentációs eszközökkel.

5.  A projektben egy információs adatbázist és az egyes non-formális képzési programok anyagait tartalmazó e-learning portált fejlesztünk ki, amelyet folyamatosan működtetünk. A portál használatára kompetenciafejlesztő műhelyt szerveztük a projektben résztvevőknek 2 alkalommal.

6.  Elindítjuk a közbeszerzési eljárást a Ca és Cb komponens esetében 2010. januárjában.
A szerződéskötés várható időpontja a nyertes pályázóval 2010. április.
Várhatóan 2010. júniusában indulnak az informatika és nyelvi képzések hátrányos helyzetű célcsoportoknak.

7.    Elindítjuk a közbeszerzési eljárást a nyári táborok esetében is 2010. május hónapban.

2010. nyarára tervezett 6 napos bentlakásos táborok:

 • Nyelvi tábor általános iskolai korosztály számára (angol és német nyelvű)
 • Nyelvi tábor középiskolai korosztály számára (angol és német nyelvű)
 • Honismereti-helytörténeti tábor
 • Kreatív képzőművészeti tábor
 • Média tábor (fotó, film és újságíró)
 • Néptánc tábor
 • Kommunikációs tábor (önismeret, anyanyelvi kommunikáció, színjátszás)
 • Ökológiai-környezetvédelmi tábor


A projekt megvalósításának helyszíne:

Városi Művelődési Központ Lenti

Együttműködő partnerek:

 • Arany János Általános Iskola Lenti
 • Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti
 • Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Lenti
 • Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Lenti


A projekt szakmai irányítói:

Völgyiné Boa Katalin projekmenedzser, igazgató
Telefon: 92/551-082, Fax: 92/551-018
E-mail: vbklenti@t-online.hu

Tanai Klára Közművelődési szakértő
Telefon: 92/551-019, Fax:92/551-018
E-mail: tanaiklara@gmail.com

Kovácsné Vadalma Margit projektadminisztrátor
Telefon: 92/551-017, Fax: 92/551-018
E-mail: kvmlenti@t-online.hu

Völgyi Ferencné pénzügyi vezető
Telefon: 92/551-005
E-mail: volgyine@geszlenti.t-online.hu